Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. — Том 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. — Одеса: Юридична література, 2002. — 464 с., 2 арк. кольр. іл. — давноруськ., укр. та лат. мовами.

У XIV-XVI ст. ст. українські землі входили до складу Великого князівства Литовського, яке сучасники називали Литовсько-Руською державою. Ця обставина суттєво вплинула на розвиток правової культури українського, литовського і білоруського народів. За шістдесят років литовський уряд тричі здійснював кодифікацію права, що було винятковим явищем для часів, коли прийняті закони залишались чинними протягом століть. Статути 1529, 1566 і 1588 рр. вміщують цінний матеріал щодо характеристики соціальних, економічних і політичних відносин, суспільного і державного ладу, судової системи, галузевих норм права, які склалися на той час у Великому князівстві Литовському, в тому числі і на українських землях.

Авторський проект, який здійснюється в Одеській національній юридичній академії, передбачає видання текстів трьох Статутів мовою оригіналу з їхнім перекладом на сучасну українську мову.

Цей том містить у собі текст першого рукописного зводу законів Великого князівства Литовського — Статуту 1529 р. За основу даного видання взято список Дзя-линського. До тексту Статуту давньоруською мовою додаються текст латинською мовою, різночитання в інших списках, переклад тексту на українську мову, короткий коментар змісту Статуту, історіографічний огляд, словник і бібліографія.

Переклад Статуту Великого князівства Литовського 1529 р. на українську мову здійснюється вперше.

ISBN 966-7694-76-3.

Формат 70×100/16 (170×240 мм). Бумага офсетная. Переплет твердый

назад