Ківалов С. В., Біла Л. Р.
Адміністративне право України: Навчальний посібник. — 3-є вид., перероб і доп. — Одеса: Юридична література, 2006. — 488 с.

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну "Адміністративне право України" та спецкурси "Організація державної служби України", "Управління в адміністративно-політичній сфері", "Адміністративно-процесуальне право", "Організаційно-правові засади державного контролю в Україні", "Організація дозвільної системи в Україні", "Адміністративна відповідальність", "Організаційно-правові засади анти-монопольної діяльності в Україні" та ін.

ISBN 966-419-032-2.

Формат 60×84/16 (145×200 мм). Бумага офсетная. Переплет твердый

назад